Màn đẻ thuê vì nghèo và cái kết không tưởng

22-12-2016

Màn đẻ thuê vì nghèo và cái kết không tưởng

Nhà đã nghèo thì chớ, Liên đẻ tằng tằng 3 đứa liên tiếp khiến Huy vắt kiệt sức lao động ra cũng không đủ tiền lo cho vợ con. Cái nghèo cứ thế mà đeo bám vợ chồng anh mãi. Huy vừa đi làm phụ hồ vừa bốc vác cũng chẳng được bao nhiêu, Liên thì ở nhà trông con rồi trồng rau bán. Cứ quanh quẩn với những công việc đó khiến nhà Huy chẳng giàu thêm được ch...